home news über uns unsere hunde zucht kontakt    


 
              mali_sommer.jpg (181580 Byte)
Podarok iz Afriki Imani Malia of Manisa
"Mali"
 
geboren am 22.04.2011
RKF 2999256
Farbe : red wheaten
 
PHTVL / PHPV
 
Vater  : Heshima ya Kimba Grand Aquarius
Mutter : Podarok iz Afriki Valencia April
 
Züchter: Elena Vasilchikova, Moskau

>> pedigree

           
  © 2018 monika porth